Ελένη Μπακούρη - Ψυχοδραστικές Ουσίες: Τα Ναρκωτικά του αύριο

Ελένη Μπακούρη - Ψυχοδραστικές Ουσίες: Τα Ναρκωτικά του αύριο

Στα πλαίσια της ενημερωτικής εκδήλωσης του Ινστιτούτου P.A.D.A. και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2022, στην Θήβα με θέμα: «Εξαρτήσεις: Ψυχική υγεία και Αθλητισμός», για την προστασία των νέων από τις εξαρτήσεις ακολουθεί η ομιλία της Ελένης Μπακούρη - "Ψυχοδραστικές Ουσίες: Τα Ναρκωτικά του αύριο".