Ελένη Μπακούρη

Ελένη Μπακούρη

Πρώην Προϊσταμένη του Τμήματος Ναρκωτικών του Γενικού Χημείου του Κράτους – Αντιπρόεδρος P.A.D.A.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φαρμακευτικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εργάστηκε επί σειρά ετών στο Τμήμα Ναρκωτικών της Β' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους (1986-2021) και υπήρξε Προϊστάμενος του τμήματος επί 18 έτη (2003-2021). Έχει ασχοληθεί με την ανάλυση δειγμάτων κατασχέσεων Διωκτικών Αρχών, τον προσδιορισμό των ναρκωτικών, των ψυχοτρόπων ουσιών και των νοθειών τους και έχει συνεργαστεί με τις Υπηρεσίες εφαρμογής της Νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τις πρόδρομες ουσίες.
Έχει εκπροσωπήσει το Γενικό Χημείο του Κράτους διεθνώς, συμμετέχοντας ως εθνική εμπειρογνώμων σε Ομάδες Εργασίας και προγράμματα της ΕΕ για τα ναρκωτικά.
Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως είναι η Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων, τα Ναρκωτικά και Πρόδρομες Ουσίες αυτών και τα θέματα Εγκληματολογικής Χημείας/μεθοδολογίας παράνομης παραγωγής, τόσο σε εθνικούς, όσο και σε διεθνείς φορείς.