Στόχοι

pexels-pixabay-262438

Η προαγωγή, προβολή και ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προστασία από τα ναρκωτικά.

Η επιλογή και εφαρμογή εκείνων των μορφών δράσης που στοχεύουν την ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η πραγματοποίηση και η διοργάνωση  εκδηλώσεων.

Η διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ημερίδων, προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης και επιμόρφωσης, ομιλίες, μαθήματα, συνέδρια και εργαστήρια.

Η έκδοση βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων, προγραμμάτων και γενικά εντύπων που έχουν σχέση με τη συνολική δραστηριότητα του ινστιτούτου.