Όραμα

dice-word-hope

Το όραμά μας είναι μια κοινωνία χωρίς εξαρτήσεις.

Απεξαρτημένη από τις καταστροφικές ουσίες των ναρκωτικών αλλά και από κάθε είδους ξεπερασμένες αντιλήψεις, νοοτροπίες και πρακτικές.

Η εποχή των αλλαγών που διανύουμε απαιτεί και επιβάλλει αναπροσδιορισμό και εξυγίανση σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής με σύγχρονες μεθόδους σε όλους τους χώρους όπου κυριαρχούν ξεπερασμένες επιλογές. 
Ιδιαίτερα σε αυτές που βλάπτουν την προοπτική των νέων μας.

Το Ινστιτούτο P.A.D.A. – Αντιναρκωτική Δράση εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για το ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων του: Σχεδιασμός, διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων, συγχρηματοδοτούμενων ή με ιδία μέσα σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο: προγραμμάτων και υλικού εκπαίδευσης και κατάρτισης ανθρωπιστικών προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της προστασίας των νέων κατά των ναρκωτικών, δημιουργία δικτύων συνεργασίας, οργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Πιστοποιητικό ISO-new


Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί τις εμπειρίες και τα συμπεράσματα των κοινωνικών επιστημών, να αντλήσει χρήσιμες γνώσεις μέσα από τη συνεργασία παράλληλων πεδίων έρευνας για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και την ανάπτυξη συστηματικών μεθοδολογιών προς αυτόν τον σκοπό.