Όραμα

dice-word-hope

Το όραμά μας είναι μια κοινωνία χωρίς εξαρτήσεις.

Απεξαρτημένη από τις καταστροφικές ουσίες των ναρκωτικών αλλά και από κάθε είδους ξεπερασμένες αντιλήψεις, νοοτροπίες και πρακτικές.

Η εποχή των αλλαγών που διανύουμε απαιτεί και επιβάλλει αναπροσδιορισμό και εξυγίανση σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής με σύγχρονες μεθόδους σε όλους τους χώρους όπου κυριαρχούν ξεπερασμένες επιλογές. 
Ιδιαίτερα σε αυτές που βλάπτουν την προοπτική των νέων μας.

Φιλοδοξεί, τέλος, το Ινστιτούτο να εκμεταλλευτεί τις εμπειρίες και τα συμπεράσματα των κοινωνικών επιστημών, να αντλήσει χρήσιμες γνώσεις μέσα από τη συνεργασία παράλληλων πεδίων έρευνας για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και την ανάπτυξη συστηματικών μεθοδολογιών προς αυτόν τον σκοπό.