Κρις Σπύρου

Κρις Σπύρου

Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Αθήνας – Μέλος P.A.D.A.