Καλή επιτυχία στους διαγωνιζομένους μαθητές και μαθήτριες!

Καλή επιτυχία στους διαγωνιζομένους μαθητές και μαθήτριες!

Καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζομένους μαθητές και μαθήτριες, από το Ινστιτούτο P.A.D.A. - ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.