Χαιρετισμός του Προέδρου P.A.D.A. - Αντιναρκωτική Δράση για την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών

Χαιρετισμός του Προέδρου P.A.D.A. - Αντιναρκωτική Δράση για την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών