Θεοδώρα Φούντα, Ομιλία «Ψυχική Ενδυνάμωση εφήβων ως μέσο προστασίας κατά των ναρκωτικών»

Θεοδώρα Φούντα, Ομιλία «Ψυχική Ενδυνάμωση εφήβων ως μέσο προστασίας κατά των ναρκωτικών»

Σαντορίνη 27.05 - Θεοδώρα Φούντα, Κοινωνιολόγος - Πιστοποιημένη Coach, Μέλος P.A.D.A.: «Ψυχική Ενδυνάμωση εφήβων ως μέσο προστασίας κατά των ναρκωτικών»