Βασίλειος Κυριαζάκης

Βασίλειος Κυριαζάκης

Ψυχίατρος – Μέλος P.A.D.A.

Είναι Επιμελητής Ψυχίατρος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου «Σωτηρία» και μέλος της Ελληνικής Ψυχικής Ψυχιατρικής Ένωσης και της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Ψυχιατρικής Ένωσης.
Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας και μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχοθεραπείας.
Είναι πιστοποιημένος ψυχοθεραπευτής από το Διεθνές Συμβούλιο Πιστοποίησης των Ψυχοθεραπευτών Ομάδας.
Κατέχει δίπλωμα στην Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία και στην Προσέγγιση της Διαλογικής Θεωρίας του Εαυτού (Cognitive Analytic Psychotherapy and Dialogical Self Theory- Approach), καθώς και στην εφαρμοσμένη κλινική επιτήρηση.
Είναι Ψυχοθεραπευτής και Κλινικός Επόπτης για την ενδονοσοκομειακή σχεσιακή ομαδική ψυχοθεραπεία.