Θεοδώρα Φούντα

Θεοδώρα Φούντα

Κοινωνιολόγος - Πιστοποιημένη Coach – Μέλος P.A.D.A.

Είναι κοινωνιολόγος, πιστοποιημένη Coach από το University of Cambridge, UK (Diploma in Coaching), mentor & trainer.
Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος, Deree College (BA in Psychology and Sociology) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Master of Philosophy (MPhil.), in Social Sciences, University of Glasgow, καθώς και υποψήφια διδάκτορας στο University of Glasgow, UK.
Επίσης, είναι κάτοχος Certificate in the Psychology of Executive Coaching και Certificate in Mindfulness at work. Είναι απόφοιτος του προγράμματος «Εισαγωγή στην Ομαδική Ανάλυση» του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Αθηνών, καθώς και του προγράμματος «Life Coaching - Οργάνωση και Προσωπική Συμβουλευτική» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει πολύχρονη εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης προσωπικού έχοντας διατελέσει Τμηματάρχης εκπαίδευσης και Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Επίσης, είναι εισηγήτρια στα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα προγράμματα Ψυχικής Υγείας, Ψυχικής ανθεκτικότητας, Συμβουλευτικής και Coaching.
Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων στο ΙΝΕΠ - ΕΚΔΔΑ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης) σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης εργασιακού στρες και εργασιακής ανθεκτικότητας, καθώς και μεθόδων αξιολόγησης και τεχνικών συνέντευξης προσωπικού.