Τερέζα Κάτρη Bowles

Τερέζα Κάτρη Bowles

Ψυχολόγος – Μέλος P.A.D.A.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου και συνέχισε τις σπουδές της αποκτώντας Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπoυδών στην Κλινική Ψυχολογία και Ψυχολογία.
Επίσης, βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος εξειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία από το Ευρωπαϊκώς Πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο.
Έχει εργαστεί ως ψυχολόγος/παρατηρήτρια στο πλαίσιο του προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης καρκινοπαθών «ΠΝΟΗ», ως ασκούμενη ψυχολόγος στο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας & Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός», αλλά και ως ψυχολόγος στο Δήμο Ηλιούπολης. Την τρέχουσα περίοδο εργάζεται στο Θεραπευτήριο Αθηνών ως ψυχολόγος και παράλληλα ασκεί το επάγγελμα και ιδιωτικά στην Ηλιούπολη Αττικής.
Το 2019 συμμετείχε στην εκπόνηση επιστημονικής έρευνας με τίτλο «Theory of Mind (ToM) Performance in High Functioning Autism (HFA) and Schizotypal–Schizoid Personality Disorders (SSPD) Patients» και το 2020 συνεισέφερε στο σύγγραμμα «Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders» συγγράφοντας κεφάλαιο με τίτλο «Components of Advance Theory of Mind in Autism Spectrum Disorder».