Νικόλαος Βεργαδής

Νικόλαος Βεργαδής

Πρώην Προϊστάμενος της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος – Μέλος P.A.D.A.

Υπηρέτησε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ως Προϊστάμενος στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος από το 1998 μέχρι το 2004, με σημαντικότατες Εθνικές και Διεθνείς επιτυχίες στην καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών.