Μαρία Ζαφειροπούλου

Μαρία Ζαφειροπούλου

Ψυχολόγος – Μέλος P.A.D.A.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τμήματος ψυχολογία στο Mediterranean College (University of Derby)– Bsc in Applied Psychology στην Ελλάδα με βαθμό 21-Second Class Honours (1st Division). Συνεχίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο τμήμα μεταπτυχιακού της Κλινικής ψυχολογίας (MSc in Applied Psychology: Clinical Psychology and Counceling) στο Mediterranean College (University of Derby) στην Ελλάδα.