Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος

Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος

Υποστράτηγος ε.α. Ελληνικής Αστυνομίας – Μέλος P.A.D.A.

Απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας, αλλά και του Σχολείου Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχει λάβει μέρος σε πληθώρα εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων μεταξύ των οποίων βρίσκεται η εκπαίδευση σε θέματα εντοπισμού παρακολούθησης και εφαρμογής προγράμματος προστασίας στόχων και ανάλυσης απειλής και αντιπαρακολούθησης, η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρησιακής ανάλυσης εγκληματολογικών πληροφοριών από την EUROPOL (Europol Analysis Unit) αλλά και η εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) σε θέματα διακίνησης ναρκωτικών (Αστυνομική Ακαδημία της Πολωνίας, “Drug Strategy” - Szcytno Πολωνίας).
Έχει εκπροσωπήσει την Ελληνική Αστυνομία σε συνέδρια και συναντήσεις Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών (Europol - Χάγη Ολλανδίας, Eurojust - Χάγη Ολλανδίας, UNODC - Βιέννη Αυστρίας, Interpol - Λυών Γαλλίας και Αφρική, D.E.A. (IDEC) - διάφορες Χώρες Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής, SECI - Ρουμανία, Marshall Center - Γερμανία κ.λ.π.). και έχει υλοποιήσει συνεργασίες και κοινές επιχειρησιακές δράσεις με Αστυνομίες άλλων Χωρών σε υποθέσεις διεθνικού χαρακτήρα (Η.Π.Α., Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Χώρες Λατινικής Αμερικής κ.λ.π.).