ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Emiliya Lyubenova Markova

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Emiliya Lyubenova Markova

Ψυχολόγος – Μέλος P.A.D.A.

Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στο γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας και των παιδαγωγικών αλλά και στο γνωστικό αντικείμενο του δικαίου. Προς το παρόν βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Κοινωνική και Εγκληματική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski της πόλης Σόφια της Βουλγαρίας.
Εργάζεται ως project manager με αντικείμενο ενασχόλησης τη ψυχική υγεία, την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και την κοινωνική ένταξη στο πρόγραμμα “Find Me”, ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνη κέντρου για άτομα με αναπηρίες και σύμβουλος στο κέντρο ψυχικής υγείας Prof. N Shipkovenski. Τέλος, στο παρελθόν έχει διδάξει ως βοηθός καθηγητή τα μαθήματα της Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής και της Διοίκησης της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski.