Ελένη Βακουφτσή

Ελένη Βακουφτσή

Φιλόλογος – Μέλος P.A.D.A.

Ονομάζομαι Ελένη Βακουφτσή και είμαι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είμαι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών από το Πανεπιστήμιο του Exeter (MA in Classics and Ancient History) και του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου (MA in Black Sea Cultural Studies). Τα τελευταία χρόνια εκπονώ διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) με τίτλο H Κοινωνική ενσωμάτωση των Μικρασιατών στην Πελοπόννησο. Συγχρόνως επιμορφώνομαι με σεμινάρια σχετικά με τη ψυχολογία των εφήβων και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους.
Παράλληλα με τις σπουδές μου εργάζομαι ως φιλόλογος την τυπική και άτυπη εκπαίδευση, καθώς είμαι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Από το 2011 έως το 2020 σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και σε κέντρα διά βίου μάθησης και από τον Οκτώβριο του 2020 ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.