Ματούλα Κουτροπούλου

Ματούλα Κουτροπούλου

Πρώην Μοντέλο - Ηθοποιός – Μέλος P.A.D.A.

Ήταν μοντέλο και ηθοποιός.
Πήρε μέρος στις κινηματογραφικές ταινίες «Πρόκλησις» (1971) και «Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα» (2011). Ανέπτυξε πολλές δραστηριότητες σε χώρους θεραπείας χρηστών ναρκωτικών.