Κωνσταντίνος Φαβατάς

Κωνσταντίνος Φαβατάς

Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ – Γενικός Γραμματέας P.A.D.A.

  • Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (2018-2019).
  • Πρόεδρος Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν) – Εθνικής Μονάδας Πληροφοριών (Ε.Μ.Π) του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (2018-2019).
  • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών ¨ΟΚΑΝΑ¨ (2018-2019).
  • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτής - Καθηγητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης της ΕΛ.ΑΣ, σε θέματα Αθλητικής Βίας και αντιμετώπισής της (2015-2018).
  • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτής – Καθηγητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης της ΕΛ.ΑΣ, σε θέματα Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (2013-2015).
  • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα Ρατσισμού και Ξενοφοβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2015).
  • Αξιωματικός Τμήματος Γενικών Υποθέσεων στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής (1994-2002).
  • Διαπιστευμένος Καθηγητής της Σχολής Αξιωματικών & της Σχολής Μετεκπαίδευσης της ΕΛ.ΑΣ, σε θέματα Ναρκωτικών (1998-2002).