Ισιδώρα Γούλα

Ισιδώρα Γούλα

Γραμματέας – P.A.D.A.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό επίπεδο και εξειδίκευσε τις σπουδές της ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου και Πολιτικής ακολουθώντας την κατεύθυνση του Δικαίου και της Πολιτικής για το Περιβάλλον και την Ενέργεια, στο ίδιο πανεπιστήμιο.
Ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στο Υπουργείο Εξωτερικών και έχει παρακολουθήσει πληθώρα συνεδρίων και σεμιναρίων διεθνολογικού χαρακτήρα.
Σήμερα εργάζεται στο Ινστιτούτο P.A.D.A. έχοντας την αρμοδιότητα της διοργάνωσης των δια ζώσης και των διαδικτυακών δράσεών του, αλλά και της γενικότερης γραμματειακής υποστήριξης.